آقای روحانی! شما صادق القول نبودید

آقای روحانی! شما صادق القول نبودید

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: آقای روحانی! شما صادق القول نبودید و به وعده‌های خود عمل نکردید و همین مساله باعث کاهش مشارکت در انتخابات شد.؛
مجلس یازدهم آماده همکاری گسترده با دولت آینده است

مجلس یازدهم آماده همکاری گسترده با دولت آینده است

مشاور و رئیس حوزه ریاست مجلس شورای اسلامی گفت: یقینا مجلس یازدهم نیز به عنوان مجلس انقلابی، در کنار دولت انقلابی قرار دارد و آماده است با تعامل گسترده و سازنده با دولت سیزدهم، مسیر حل مشکلات کشور را بیش از پیش هموار کند.؛
شخصیت متهم را نشکنید

شخصیت متهم را نشکنید

رئیس قوه قضائیه گفت: اگر کسی مرتکب جرمی شده، مجازات شود اما نباید شخصیت او شکسته شود که قابل باز اجتماعی شدن نباشد.؛