سقف افزایش مدت خدمت ۳۵ سال است

سقف افزایش مدت خدمت ۳۵ سال است

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم گفت: سقف افزایش مدت خدمت ۳۵ سال است، یعنی حداکثر سال‌های خدمت برای مردان ۳۵ و برای زنان ۳۰ سال و حداکثر سن بازنشستگی برای مردان ۶۲ و برای زنان ۵۵ سال است.؛
بدعتی در سنجش صلاحیت انتخابات

بدعتی در سنجش صلاحیت انتخابات

طبق اصل ۸۶ قانون اساسی کشورمان «نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رأی خود کاملا آزادند و نمی‌توان آن‌ها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرائی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند تعقیب یا توقیف کرد».؛
قانون انتخابات مجلس اصلاح شد

قانون انتخابات مجلس اصلاح شد

نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای پیگیری امور حوزه‌های انتخابیه را از شمول جرایم و مجازات پیش‌بینی شده در یکی از مواد قانون انتخابات مجلس مستثنی کردند.؛