پنجشنبه‌ها تعطیل شد؟

پنجشنبه‌ها تعطیل شد؟

مدیرکل توسعه گردشگری داخلی به ساماندهی تعطیلات کشور اشاره و عنوان کرد: با پیگیری‌های شخص معاون گردشگری موضوع تعطیلی پنجشنبه‌ها در دولت تصویب شد.؛