اجرای عملیات پیاده روسازی در خیابان عبید زاکانی

اجرای عملیات پیاده روسازی در خیابان عبید زاکانی

شهردار منطقه 17 با اشاره به اجرای عملیات پیاده روسازی در خیابان عبیدزاکانی، گفت: در خیابان عبید زاکانی حدفاصل خیابان مهدوی تا امامزاده حسن(ع) به طول 270 متر و عرض سه متر و نیم که در مجموع 800 متر مربع می شود، پیاده روسازی اصولی و طبق استاندارد اجرا شده است.؛