شوخی کردن هم مجازات دارد!

شوخی کردن هم مجازات دارد!

مشاوره حقوقی آنلاین؛ گاهی اوقات ممکن است افراد برای شوخی کردن با یکدیگر اقدام به ترساندن هم کنند، اما باید دانست که این شوخی می‌تواند برای فرد مجازات قانونی را به دنبال داشته باشد.؛