چراغ سبز هند به هواوی برای شبکه۵G

چراغ سبز هند به هواوی برای شبکه۵G

به نظر می‌رسد که هند نیز همچون بسیاری دیگر از کشورهای جهان سرانجام تصمیم گرفته به منظور برقراری شبکه ۵G با شرکت چینی هواوی وارد همکاری شود.