واکنش آمریکا به بازگشایی سفارت ایران در عربستان

واکنش آمریکا به بازگشایی سفارت ایران در عربستان

هماهنگ کننده ارتباطات راهبردی شورای امنیت ملی کاخ سفید با بیان اینکه " ما از یکپارچگی و ادغام، گفتگو و شفافیت بیشتر در منطقه حمایت می‌کنیم" از بازگشایی سفارت ایران در عربستان تلویحی استقبال کرد.؛