«پلاک سیزده»؛ کمدی‌ای فاقد طنزپردازی

«پلاک سیزده»؛ کمدی‌ای فاقد طنزپردازی

سریال پلاک سیزده تقریبا هیچ داستان جذاب و مخاطب پسندی را روایت نمی‌کند و فاقد طنزپردازی است، تلویزیون با سیاستگذاری صحیح می‌تواند برای تولیدات خود جذب مخاطب بیشتری داشته باشد.؛