وزیر کشاورزی: تخم مرغ ارزان می‌شود

وزیر کشاورزی: تخم مرغ ارزان می‌شود

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه تمهیدات لازم در نظر گرفته شده تا قیمت تخم مرغ به حالت تعادل بازگردد، گفت: صادرات بی رویه، بازار تخم مرغ را به هم ریخته و موجب افزایش قیمت شده است.؛