افتتــــاح نخستین غرفه گلمـانــــد منطقه ۱۵

افتتــــاح نخستین غرفه گلمـانــــد منطقه ۱۵

نخستین غرفه گلماند منطقه 15همسو با اهداف طرح «کاپ» به منظور جلب مشارکت حداکثری شهروندان در موضوع کاهش پسماند، افزایش درصد تفکیک پسماند از مبدأ و ایجاد انگیزه برای شهروندان افتتاح شد. ؛
اجرای طرح پاکسازی جنگل کارا 

اجرای طرح پاکسازی جنگل کارا 

سرپرست معاونت خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه 2 تهران گفت: به منظور حفاظت از حریم باغات درکه ،طرح پاکسازی جنگل کارا انجام شد.؛
خروج بخشی از پلاک‌های فرسوده از محدوده مصوب بافت فرسوده

خروج بخشی از پلاک‌های فرسوده از محدوده مصوب بافت فرسوده

مقرر شد بلوک‌های شهری واقع در محدوده‌های مصوب پیشین که تا پایان سال 1400، بیش از 50 درصد پلاک‌های واقع در آن اقدام به نوسازی نموده‌اند، مورد بازنگری قرار گرفته و از محدوده بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهر تهران حذف شوند. ؛