نصب صحیح تابلوهای هدایت مسیر در بزرگراه‌های منطقه ۱۷

نصب صحیح تابلوهای هدایت مسیر در بزرگراه‌های منطقه ۱۷

شهردار منطقه ۱۷ با اشاره به نصب تابلوهای هدایت مسیر در بزرگراه‌های سطح منطقه، گفت: تعدادی از تابلوهای هدایت مسیر که در گذشته در جای نامناسب بزرگراه شهید نواب و شهید چراغی نصب شده بود، جمع‌آوری و به صورت صحیح مجدد نصب شدند.؛