افزایش سرانه‌های ورزشی منطقه ۳ در سال گذشته

افزایش سرانه‌های ورزشی منطقه ۳ در سال گذشته

جلسه نظارت ستادی و ارزیابی عملکرد معاونت فنی و عمرانی منطقه ۳ با حضور مجید امانی مدیرکل هماهنگی فنی و عمرانی سازمان ها و مناطق شهرداری تهران و هیئت همراه، حمید جوانی شهردار منطقه۳ و جمعی از مدیران این منطقه برگزار شد.؛