مجازات تقلب کنندگان در امتحانات؛ از نمره صفر تا محرومیت از امتحان بعدی

مجازات تقلب کنندگان در امتحانات؛ از نمره صفر تا محرومیت از امتحان بعدی

رئیس مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی گفت: برای دانش‌آموزانی که در امتحانات نهایی تقلب کردند، متناسب با تخلف آنان مجازاتی همچون ثبت نمره صفر در درس مورد تخلف، ثبت نمره صفر در تمام امتحانات انجام شده و محرومیت از امتحانات بعدی در نظر گرفته شد. ؛