دانشجویان الکترونیکی حاضر غایب می‌شوند

دانشجویان الکترونیکی حاضر غایب می‌شوند

معاون آموزشی وزارت علوم گفت: برنامه حضور و غیاب دانشجو که به صورت الکترونیک و آزمایشی در چند دانشگاه اجرا و از حالت دستی خارج شده است از امسال در تمام دانشگاه‌ها اجرا می‌شود.؛