تورم به شهریه دانشگاه آزاد رسید

تورم به شهریه دانشگاه آزاد رسید

افزایش ۴۰ تا ۷۵ درصدی شهریه دانشگاه آزاد در ترم جدید صدای دانشجویان را در آورده است، در مقابل مسئولان این دانشگاه به همشهری می‌گویند شهریه‌های جدید کاملا قانونی است؛