نامه انتقادی جمعی از خبرنگاران به سخنگوی دولت

نامه انتقادی جمعی از خبرنگاران به سخنگوی دولت

به‌دنبال نامه جمعی از خبرنگاران حوزه محیط‌زیست به هیأت مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران، این انجمن در نامه‌ای به سخنگوی دولت از رویکردهای روابط عمومی سازمان محیط زیست انتقاد کرد.؛
هکر دانشگاههای علوم پزشکی شناسایی شد

هکر دانشگاههای علوم پزشکی شناسایی شد

مشاور معاون آموزشی وزارت بهداشت درباره هک سامانه نوید که به آموزش مجازی دانشگاه های علوم پزشکی اختصاص دارد، گفت: هکر شناسایی شده و هیچ آسیبی به محتوای آموزش مجازی علوم پزشکی وارد نشده است.؛