حمایت کیهان از طرح نیروی انتظامی درباره حجاب

حمایت کیهان از طرح نیروی انتظامی درباره حجاب

پلیس برای مهار این «حرام شرعی و حرام سیاسی» وارد میدان شده و با لطیف‌ترین ادبیات و محترمانه‌ترین تعابیر، از آن معدود افرادی که بر خلاف قانون و احکام شرعی و احتمالا از سر ناآگاهی رعایت نمی‌کنند درخواست کرده، رعایت کنند.؛