پیشنهاد یک ناشر به نامزدهای انتخاباتی

پیشنهاد یک ناشر به نامزدهای انتخاباتی

یک ناشر به کاندیداهای انتخابات شورای شهر و ریاست‌جمهوری پیشنهاد داد به جای استفاده از کاغذ در تبلیغات شهری، کاغذ مورد استفاده خود را برای انتشار کتاب در اختیار انتشاراتی‌ها قرار دهند.؛