فوتبال، زیبایی گمشده در بیابان‌های قطر

فوتبال، زیبایی گمشده در بیابان‌های قطر

پشت هیاهو، فریادها، خشم، شادی، مشت‌های گره کرده و چشم‌های خیره به زمین سبز و توپ فوتبال همیشه خیلی چیزها پنهان می‌ماند اما تصاویر زنده تلویزیونی برای یک سفر رؤیایی و ثبت اکنون زمان در صف اول حافظه تاریخی مردمان جهان دیگر، یک امر عادی قلمداد می‌شود.؛
آیا واقعا تعبیر خواب از نظر علمی جایگاهی دارد؟

آیا واقعا تعبیر خواب از نظر علمی جایگاهی دارد؟

هزاران سال است که خواب دیدن انسان‌ها را مجذوب خود کرده است. چرا خواب می‌بینیم؟ آیا در تصورات شبانه خود می‌توانیم معنا و مفهومی جستجو کنیم؟ آیا رویاها می‌توانند به ما در رفع مشکلات کمک کنند.؛
غیبت ایران در عمره ۷ ساله شد

غیبت ایران در عمره ۷ ساله شد

تعداد عمره‌گزاران خارجی که وارد عربستان شده‌اند از مرز دو میلیون درحالی گذر کرد که ایران برای هفتمین سال در این مراسم غایب است.؛
دیدن گل در خواب چه تعبیری دارد؟

دیدن گل در خواب چه تعبیری دارد؟

گل‌ها موجوداتی زیبا، خوشبو و چشم‌نوازی هستند و دیدن آن‌ها در خواب می‌تواند نشانه‌ای از یک اتفاق خاص باشد. به‌طور دقیق‌تر رنگ گل‌ها و نوع آن‌ها نیز می‌تواند معانی مختلفی داشته باشد که مجموع همه این موارد تعبیر دیدن گل در خواب است.؛