«خوشبرگ»؛ ملودرامی شاد یا کمدی با مخاطب کودک!

«خوشبرگ»؛ ملودرامی شاد یا کمدی با مخاطب کودک!

سریال «خوشبرگ» شاید تنها یک نقد اساسی دارد و آن این که به راستی ژانر اصلی آن مشخص نیست. حقیقتا نمی‌توان گفت «خوشبرگ» یک طنز تمام عیار کودک و نوجوان است از طرفی نمی‌توان گفت یک ملودرام صرف است.؛