تزریق واکسن کرونا به کودکان ۱۲ ساله آغاز شد

تزریق واکسن کرونا به کودکان ۱۲ ساله آغاز شد

سخنگوی ستاد کرونای البرز گفت: مردم نباید به خاطر تزریق نوع خاصی از واکسن فرایند واکسینه شدن خود را به تعویق بیندازند و مطمئن باشند تمام واکسن‌های موجود اثرگذاری لازم را دارند.؛
کلیدهای کشف استعداد فرزند

کلیدهای کشف استعداد فرزند

سبک زندگی و نوع تفکر مردم در سراسر جهان خیلی وقت است که عوض شده و دیگر همه پدر و مادرها به این‌ که حتما فرزندشان دکتر یا مهندس شود، فکر نمی‌کنند.؛