افزایش مالیات بر دخانیات در سال ۱۴۰۲/ کوچ سیگاری‌ها از گران‌ها به ارزان‌ترها

افزایش مالیات بر دخانیات در سال ۱۴۰۲/ کوچ سیگاری‌ها از گران‌ها به ارزان‌ترها

رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت گفت: در مجموع مالیاتی که برای سال جاری تصویب شده، نسبت به سال ۱۴۰۰، برای سیگار ۲ برابر، تنباکوی تولید داخل تقریبا ۵ برابر و تنباکوی وارداتی ۳.۵ برابر شده است.؛