پولدارهایی که از «سقط جنین جنایی» ابایی ندارند/ چه مجازاتی در انتظار متخلفان است؟

پولدارهایی که از «سقط جنین جنایی» ابایی ندارند/ چه مجازاتی در انتظار متخلفان است؟

سالانه حدود ۵۰۰ هزار «سقط جنایی» در کشور رخ می‌دهد و پژوهش‌ها و تحقیقات نشان از این دارد که بیشتر متخلفان افراد پولدار و اتفاقاً تحصیلکرده‌ای هستند که نمی‌تواند عامل فقر را برای آنان عاملی موثر در سقط جنین دانست.؛
سقط جنین در لهستان ممنوع شد

سقط جنین در لهستان ممنوع شد

با توجه به اینکه لهستان یکی از کشورهای اروپایی دچار کاهش شدید نرخ باروری است، دادگاه عالی این کشور طی حکمی "سقط جنین" را حتی در صورت بیماری‌ مادرزادی، ممنوع اعلام کرد.؛