دکتر منوچهر دوایی درگذشت

دکتر منوچهر دوایی درگذشت

منوچهر دوایی پزشک، عضو فرهنگستان علوم پزشکی ایران، از اعضای تیم پزشکی حضرت امام خمینی (س) و فردی که شهید چمران را بدون بی‌هوشی عمل کرده بود، امروز دار فانی را وداع گفت.؛