کلیدهای کشف استعداد فرزند

کلیدهای کشف استعداد فرزند

سبک زندگی و نوع تفکر مردم در سراسر جهان خیلی وقت است که عوض شده و دیگر همه پدر و مادرها به این‌ که حتما فرزندشان دکتر یا مهندس شود، فکر نمی‌کنند.؛
اصول تشویق و تنبیه نوجوانان

اصول تشویق و تنبیه نوجوانان

نوجوانی، یک دوره بسیار حساس در زندگی انسان است؛ انسان در این دوره، می‌تواند یک شخصیت بسیار مفید را برای خود بسازد، و یا اینکه دچار کج روی‌ها شود و فرصت اصلاح خود را از دست بدهد.؛