قیمت بنزین سال آینده افزایش نخواهد یافت

قیمت بنزین سال آینده افزایش نخواهد یافت

همواره شایعاتی مبنی بر افزاش قیمت بنزین در جامعه وجود دارد، موضوعی که بار ها از سوی مسئولان تکذیب شد، حالا هم سخنگوی دولت اطمینان خاطر داده که قیمت بنزین در سال آینده افزایش نخواهد یافت.؛