طالبان جنگ

طالبان جنگ

فراموش نکنیم که امریکا همچنان با تداوم کمک ماهانه ۱۶۰ میلیون دلاری! به افغانستان تحت عنوان بشردوستانه نفوذش در این کشور تحت فرمان طالبان را تاحدی نگه داشته است.؛
قانون تملک آپارتمان‌ها، فاجعه و روزنه فساد!

قانون تملک آپارتمان‌ها، فاجعه و روزنه فساد!

امروزه اگر اپارتمان نشین باشید و به فردی یا هیاتی بعنوان هیت مدیره رای داده باشی بر اساس این قوانین باید تا ابد گرفتار اختیارت بی مورد که این افراد پیدا می کنند تن بدهی و بدتر از همه تمکین کنی.؛
مهاجرت از جهنم به قبرستان

مهاجرت از جهنم به قبرستان

آنهایی که در اوایل مهاجرت از هموطنان خود فاصله می گیرند نیز پس از مدتی به جمع آنان و اجتماعات مهاجران دیگر پس زده می شوند.؛