فرمول دولت برای برون‌رفت از رکود تورمی چیست؟

فرمول دولت برای برون‌رفت از رکود تورمی چیست؟

دخالت‌های غیراصولی و بی‌حساب دولت در قیمت‌گذاری‌ها، تغییرات هر روزه بخشنامه‌های اداری، نوسانات نرخ ارز بر مشکلات تولید افزوده و موجب اخلال در کسب‌وکار بنگاه‌های اقتصادی شده است.؛
اربعین مهمانی خدا و صلح انسان

اربعین مهمانی خدا و صلح انسان

اربعین را می توان از دو منظر چه به عنوان یک پدیده ی مذهبی  و چه به عنوان یک پدیده ی اجتماعی مورد بررسی و تحلیل قرار داد.؛
قهرِ آقای خشم و نفرت و کینه

قهرِ آقای خشم و نفرت و کینه

دوستی امثال شهبازی با نظام از جنس دوستی خاله خرسه است چون به کاهش مخاطبان انجامیده و مردم را به سمت دیگر سوق داده است. ؛
نفقه فرزند بر عهده چه کسی است؟

نفقه فرزند بر عهده چه کسی است؟

پرداخت نفقه به اینکه کدام یک از زوجین حضانت فرزند را به عهده دارد ارتباطی ندارد و پس از طلاق زوجین، حتی اگر حضانت طفل با مادر هم باشد دادگاه در مورد نفقه بر اساس ماده ۱۰۹۱ قانون مدنی حکم می‌کند.؛