واکنش وزارت بهداشت درباره جانباختن عجیب یک نوزاد در بیمارستان

واکنش وزارت بهداشت درباره جانباختن عجیب یک نوزاد در بیمارستان

سخنگوی وزارت بهداشت برکناری رئیس بیمارستان امام سجاد (ع) را از اختیارات رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران خواند و گفت: این برکناری با حادثه بیمارستان امام سجاد (ع) مرتبط بوده، اما جنبه جزایی ندارد و از اختیارات رئیس دانشگاه است.؛