اصول تشویق و تنبیه نوجوانان

اصول تشویق و تنبیه نوجوانان

نوجوانی، یک دوره بسیار حساس در زندگی انسان است؛ انسان در این دوره، می‌تواند یک شخصیت بسیار مفید را برای خود بسازد، و یا اینکه دچار کج روی‌ها شود و فرصت اصلاح خود را از دست بدهد.؛
بروز خشونت خانگی در بزرگسالی ریشه در کودکی دارد/ تاثیر آموزش بر مهار خشونت

بروز خشونت خانگی در بزرگسالی ریشه در کودکی دارد/ تاثیر آموزش بر مهار خشونت

کارشناس ارشد مرکز مشاوره آرامش معاونت اجتماعی پلیس گیلان با بیان اینکه افرادی که در کودکی در معرض انواع خشونت قرار گرفته‌اند، کسانی هستند که اعتماد به نفس پایینی دارند، گفت: تجربه خشونت در کودکی در خانواده و یادگیری آن، از عوامل مهم بروز خشونت خانگی در بزرگسالی است.؛