اختلال جدیدی که مانع یادگیری کودکان می‌شود

اختلال جدیدی که مانع یادگیری کودکان می‌شود

معمولا اختلال فراموشی را به افزایش سن و کهولت سن ربط می‌دهند که در اثر تغییراتی در ساختار مغز به وجود می‌آید. برخی هم این عارضه را ناشی از نبودن تمرکز و مشغله‌های فکری می‌دانند.؛