پدر و مادر، جای بچه‌ها زندگی نکنید!

پدر و مادر، جای بچه‌ها زندگی نکنید!

چند وقت پیش منزل یکی از دوستان رفته بودم، یک دختر و یک پسر کوچک داشت، در حال بازی با آن‌ها بودم که مدام مادرش وسط می‌آمد و به بچه‌ها می‌گفت: «اینطور بازی کنید، آنطور بازی نکنید.؛
کودکان در معرض پنهان کاری

کودکان در معرض پنهان کاری

بهتر است اگر مشکلی برای برای فرزندتان پیش می‌آید یا اشتباهی مرتکب می‌شود، با خوشرویی اشتباهش را به او بگویید و یا اینکه...؛