کودک آزاری‌های مدرن ترند این روزهای فضای مجازی

کودک آزاری‌های مدرن ترند این روزهای فضای مجازی

چند روز پیش ویدئویی از آزار و اذیت کلامی یک نفر با یک پسر بچه در زمینه تیم فوتبال محبوبش به شدت در فضای مجازی مورد انتقاد و تماشا قرار گرفت شاید خیلی از ما تا به حال تصور نمی‌کردیم چنین چیزی کودک آزاری محسوب شود.؛