موزهٔ قاجار در تبریز + تصاویر

موزهٔ قاجار در تبریز + تصاویر

موزهٔ قاجار یکی از موزه‌های شهر تبریز در محل خانهٔ امیر نظام گروسی و در محلهٔ ششگلان قرار گرفته‌است. این موزه در سال ۱۳۸۵ خورشیدی پس از مرمت و بازسازی، به‌طور رسمی راه‌اندازی شد.؛