آن آدم ۲۰ سال آینده «من» نیستم!

آن آدم ۲۰ سال آینده «من» نیستم!

چه تصوری از خودتان در ۱۰ یا ۲۰ سال آینده دارید؟ معمولاً وقتی درباره آینده‌مان فکر می‌کنیم، آدمی ثروتمند، خوشبخت، سالم و معروف را می‌بینیم. چرا؟؛