بازی در ملبورن/ ۲۴ سال گذشت

بازی در ملبورن/ ۲۴ سال گذشت

گاهی به نظر می‌رسد ماجرای بازی ایران و استرالیا در مقدماتی جام جهانی ۱۹۹۸ - که خاطره‌ای از خاطرات نسل ماست - به دوره‌ای دیگر از تاریخ تعلق دارد.؛