یک ورزشکار دیگر به لیست پناهندگان اضافه شد

یک ورزشکار دیگر به لیست پناهندگان اضافه شد

۳ روز از ناپدید شدن دختر وزنه‌بردار ایرانی در یونان گذشته است. در این سه روز اطلاعات ضد و نقیضی در رابطه با وضعیت یکتا جمالی منتشر شده است که هیچ کدام نزدیک به واقعیت نیستند.؛