استعفا؛ اسلحه یحیی علیه مدیران بدقول

استعفا؛ اسلحه یحیی علیه مدیران بدقول

این نخستین‌ بار نیست که زمزمه استعفای گل‌محمدی در اعتراض به مشکلات مالی در شهر می‌پیچد. به نظر می‌رسد سرمربی پرسپولیس از این اسلحه به عنوان ابزاری برای تحت فشار قراردادن مدیران بدقول استفاده می‌کند.؛