اصلاح کنوانسیون‏‌های حمل و نقل بین‏ المللی برای نظارت بیشتر بر رویه ورود موقت خودروها

اصلاح کنوانسیون‏‌های حمل و نقل بین‏ المللی برای نظارت بیشتر بر رویه ورود موقت خودروها

کنستانتینوس الکسوپولوس رئیس بخش تسهیل گری حمل و نقل بین المللی سازمان ملل متحد (UNECE) بر لزوم اصلاح کنوانسیون های حمل و نقل بین المللی و دیجیتالی کردن صدور کارنه دوپاساژ به عنوان یک سند مهم جهانی برای کنترل و نظارت بیشتر دولت ها بر رویه ورود موقت و خروج وسایل نقلیه خارجی در کمیسیون اقتصادی سازمان ملل تأکید کرد.؛
دستمزد راهنمایان گردشگری مشخص شد

دستمزد راهنمایان گردشگری مشخص شد

دستمزد راهنمایان گردشگری برای ۱۴۰۳ مشخص شد طبق این نرخنامه حداقل دستمزد راهنمایان فارسی زبان برای هر روز فعالیت در تورهای داخلی که ۸ ساعت محسوب می شود؛ یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است.؛
گیتی آذرپی درگذشت

گیتی آذرپی درگذشت

گیتی آذرپی مورخ هنر که در زمینه هنر ایران باستان، به‌ویژه هنر سغدی پژوهش‌های ارزنده‌ای انجام داده بود درگذشت.؛