آن لحظه‌ها جوانی ما بود

آن لحظه‌ها جوانی ما بود

شعری از محمدرضا شفیعی کدکنی را در پی درگذشت مهشاد کریمی و ریحانه یاسینی، خبرنگاران جوان تازه درگذشته می‌خوانیم.؛
بزرگ قبیله

بزرگ قبیله

هنوز از تو می‏‌پرسد این جنگل سبز، در تیرگی راز زخم تبر را...؛