زندگی از نگاه لسان‌الغیب

زندگی از نگاه لسان‌الغیب

حافظ چاره دردها را در دگرگونی هنجارها و باورها می‌یابد. پس می‌کوشد از قناعت سلاحی در برابر هنجار آزمندی بسازد، گنج توانمندی‌هایی را که که در کنج قناعت نهفته است، بیابد و با آن عقده‌های ناتوانیش را درمان کند.؛
چرا شهریار؟!

چرا شهریار؟!

شعر و ادب فارسی فقط میراث ایرانیان یا پارسی‌گویان جهان نیست؛ شعر و ادب فارسی برگردن فرهنگ و تمدن جهان حق بزرگی دارد. ؛