مردم بهترین پاس‌دار زبان فارسی هستند/ پژوهش‌های زبانی می‌تواند فارسی را جهانی کند

مردم بهترین پاس‌دار زبان فارسی هستند/ پژوهش‌های زبانی می‌تواند فارسی را جهانی کند

 از مهم‌ترین آسیب‌هایی که به زبان فارسی وارد شده، حجم بسیار واژگان و گاه دستور زبان عربی در فارسی‌ست؛ به‌گونه‌ای که در گذر زمان و در نوشتار رسمی کنونی این حجم واژه به 70 درصد در رسانه‌ها و نوشتار اداری رسیده‌است.؛