چهار زیست نیمایی برای این روزهای ما

چهار زیست نیمایی برای این روزهای ما

همگان نیما را به عنوان شاعری بزرگ می‌ستایند؛ من فارغ از این ستایش، نیما را به عنوان "شاعر زندگی"، شاعر عشق ، طبیعت، نگرانی برای عقب ماندگی ایران می شناسم.؛
تاریخ گذشته بنگلادش از زبان فارسی جدا نیست

تاریخ گذشته بنگلادش از زبان فارسی جدا نیست

رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی گفت: در همایش «تأثیر زبان و ادب فارسی بر فرهنگ و زبان بنگالی» جنبه های مختلف روابط زبانی و ادبی بین زبان فارسی و ملت بنگلادش مورد بحث قرار می گیرد.؛
واژه معادل فرهنگستان به جای پاستا چیست؟

واژه معادل فرهنگستان به جای پاستا چیست؟

فرهنگستان زبان و ادب فارسی با ارائه توضیحی درخصوص واژه‌گزینی در حوزه صنایع غذایی، می‌گوید که تاکنون برای نام‌های غذاها معادل‌سازی نکرده‌ و برای غذاهای ملل نیز معادل فارسی نساخته است.؛