واکسن کرونا به حربه سیاسی بدل شده است/ ۲۰۰ هزار افاغنه فاقد کارت را بستری و پذیرش کردیم

واکسن کرونا به حربه سیاسی بدل شده است/ ۲۰۰ هزار افاغنه فاقد کارت را بستری و پذیرش کردیم

وزیر بهداشت، گفت: در موج چهارم کرونا، متوسط کشوری میزان مرگ به بستری نسبت به موج سوم نصف شد؛ این هم ناشی از آن است که همکاران ما در یک سال گذشته به شدت ماهر شدند و موج چهارم با لطف خدا مدیریت شد.؛
مجبور می‌شدم پابرهنه می‌دویدم

مجبور می‌شدم پابرهنه می‌دویدم

سریع‌ترین مرد ایران با اشاره به ماجرای سرقت کفش‌هایش قبل از مسابقه دوی ۱۰۰ متر جام امام رضا (ع) گفت: اگر کفشی هم پیدا نمی‌شد به خاطر کسانی که آمده بودند و من را تشویق می‌کردند، شاید پابرهنه می‌دویدم.؛