پرویز برومند آزاد شد

پرویز برومند آزاد شد

دادستان تهران ضمن توضیح ابعاد پرونده پرویز برومند و بررسی تاسیسات قانونی، قرار بازداشت برومند را تبدیل و دستور آزادی وی را با قرار وثیقه صادر کرد.؛
دستور اژه‌ای برای گره‌گشایی از پرونده بازداشتی‌های اخیر

دستور اژه‌ای برای گره‌گشایی از پرونده بازداشتی‌های اخیر

رئیس عدلیه پس از ابلاغ دستورات در خصوص اِعمال ارفاقات قانونی برای محکومان یا متهمانی که در زندان به سر می‌برند، از خانواده‌های آنها خواست که شرایط و بستر را برای فرد آزاد شده به نحوی فراهم کنند که دیگر پای آنها به زندان باز نشود.؛