قدیمی‌ترین زندانی استان تهران آزاد شد

قدیمی‌ترین زندانی استان تهران آزاد شد

با مساعدت شورای حل اختلاف مستقر در زندان‌ها و انجمن حمایت از زندانیان و ستاد دیه استان تهران، مقدمات آزادی ۷۵ تن از مددجویان بی بضاعت از محل اعتبار خیرین فراهم شد.؛
اعاده ۴۰۹ هکتار از منابع طبیعی استان تهران به بیت المال در سال گذشته

اعاده ۴۰۹ هکتار از منابع طبیعی استان تهران به بیت المال در سال گذشته

در راستای حفاظت و صیانت از اراضی ملی و منابع طبیعی، 409 هکتار از اراضی بکر و ارزشمند شهر تهران به ارزش 36000 میلیارد تومان طی سال گذشته به دولت اعاده شد.                                                                                     ؛