۳ قوه درگیر لایحه حجاب

۳ قوه درگیر لایحه حجاب

پیش از آنکه به پاییز ۱۴۰۱ و وقایع سال گذشته برسیم، فشار‌های ستاد امر به معروف و نهی از منکر و تأکید بر فشار‌های بیشتر برای اعمال حجاب، سرانجام به رخداد‌های چند ماه قبل منجر شد.؛