فیلتر اینستاگرام و واتساپ هوشمندانه بود

فیلتر اینستاگرام و واتساپ هوشمندانه بود

سردار جلالی گفت: اقدامی که وزارت ارتباطات انجام داد اقدام هوشمندانه بود، زیرا دو پلتفرم مساله ساز را فیلتر کرد. برای شورای امنیت ملی اثبات شده بود که این دو پلتفرم مخل امنیت کشور هستند.؛