اُزبک‌ها حریف سربازان نزاجا نشدند

اُزبک‌ها حریف سربازان نزاجا نشدند

اُزبک‌ها امروز بازی ها را خیلی خوب شروع کردند و از همان ابتدا نبض بازی را در دست گرفتند تا جای که موفق شدند در پایان نیمه نخست با برتری ۱۸ بر ۱۳ به رختکن‌ بروند.؛
پای دراز همسایه؛ سرانجام تنش ایران و افغانستان چه می‌شود؟

پای دراز همسایه؛ سرانجام تنش ایران و افغانستان چه می‌شود؟

طالبان که از یک سو با بسیاری از رفتار‌هایی که در عرف دیپلماتیک یا قوانین مرزبانی رایج، غریبه است و از سویی دیگر حاضر نیست حقابه ایران از هیرمند را بدهد، این روز‌ها در مرز در حال خط‌و‌نشان‌کشیدن برای کشاورزان ایرانی است.؛