۱۰ دقیقه طوفانی ظریف: نگذارید بگویم در آن ۶ ماه تلخ چه گذشت

۱۰ دقیقه طوفانی ظریف: نگذارید بگویم در آن ۶ ماه تلخ چه گذشت

ظریف گفت: نگذارید که بگوییم در آن ۶ ماه تلخ چه گذشت. بارها می‌توانستیم برجام را زنده کنیم تا مردم در فلاکت زجر نکشند. در  سه سال دولت روحانی به ۱۵۰۰ تحریم رسید؛ و از سه سال دولت آقای رئیسی به ۲۵۷۰ رسید. در ۸ سال ۷۰۰ تحریم اضافه شد و در سه سال بیش از هزار مورد. اگر می‌خواهید سر مردم را شیره بمالید، درست بمالید و تاریخ را عوض نکنید.؛