پیام مهم سیدمحمد خاتمی خطاب به مردم/ با ما بمانید …

پیام مهم سیدمحمد خاتمی خطاب به مردم/ با ما بمانید …

سیدمحمد خاتمی، رئیس دولت اصلاحات گفت: این بنده کوچک خداوند که خیر و پیشرفت کشور و سربلندی ملت و والایی و توانمندی جامعه را می‌خواهد شرکت در انتخابات را در این مرحله موجه می‌داند و به جناب دکتر پزشکیان رأی خواهد داد.؛