ایران تاسیس بانک مشترک شانگهای را پیشنهاد کرد

ایران تاسیس بانک مشترک شانگهای را پیشنهاد کرد

سرپرست ریاست جمهوری در نخستین حضور ایران در اجلاس همکاری‌های شانگهای، گفت: پیشنهاد می‌کنیم شبکه مناطق آزاد مشترک ایجاد و بانک مشترک شانگهای به منظور توسعه همکاری‌ اعضای سازمان، تاسیس شود.؛