دشمن نشاط اجتماعی کشور را هدف گرفته است

دشمن نشاط اجتماعی کشور را هدف گرفته است

رییس‌جمهور گفت: نشاط اجتماعی در کشور بسیار بااهمیت است و دشمن این مورد را نشانه گرفته است و مسئولان زمینه آن را فراهم کنند چرا که جامعه با نشاط از ضروریات فرهنگی می‌باشد.؛