مذاکره‌کنندگان هسته‌ای با صلابت در رفع کامل تحریم‌ها اقدام کنند

مذاکره‌کنندگان هسته‌ای با صلابت در رفع کامل تحریم‌ها اقدام کنند

امام جمعه موقت تهران گفت: از مذاکره کنندگان هسته‌ای می خواهیم که ذره‌ای در برابر زیاده خواهی اروپا و آمریکا کوتاه نیایند و به بهانه‌های کودکانه آژانس بین المللی انرژی اتمی توجه نکنند و با قدرت برخاسته از عقلانیت و صلابت در رفع کامل و یکپارچه تحریم‌ها اقدام کنند.؛