گروکشی و معارضه بی‌معنا بین مسئولان نباید باشد/ برای پیشرفت کارهای درست کشور همه همکاری کنند

گروکشی و معارضه بی‌معنا بین مسئولان نباید باشد/ برای پیشرفت کارهای درست کشور همه همکاری کنند

یکی از مشکلات کشور ناهماهنگی بوده، ناهماهنگی مسئولان سه قوه و بدنه‌ی سه قوه. حالا گاهی مسئولان هم باهم رفیق‌اند می‌نشینند دور هم و توافق می‌کنند، بدنه توافق نمی‌کند، این در اداره‌ی کشور اشکال ایجاد می‌کند.؛