مذاکرات وین تا چه زمانی ادامه دارد؟

مذاکرات وین تا چه زمانی ادامه دارد؟

ایران و ۱+۴ مصمم هستند تا هر وقت که لازم باشد و دو طرف بتوانند به نتیجه‌ای مطلوب دست یابند، به مذاکرات ادامه دهند، از این رو مذاکرات دور هشتم هنوز تمام نشده و مذاکره کنندگان ارشد دو طرف از امروز به رایزنی‌های جاری در وین می‌پیوندند.؛