مذاکرات را از سر می‌گیریم

مذاکرات را از سر می‌گیریم

وزیر امور خارجه در دیدار با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت: دولت جدید در حال مرور و مطالعه پرونده مذاکرات انجام شده است.؛