سرعت در عملیات واکسیناسیون/ استفاده از تجربه برگزاری کنکور سراسری سال گذشته

سرعت در عملیات واکسیناسیون/ استفاده از تجربه برگزاری کنکور سراسری سال گذشته

 رییس جمهور با بیان این که عملیات واکسیناسیون با حل مشکل واردات و گرفتن مجوز واکسن داخلی برای بازار مصرف سرعت می گیرد، تاکید کرد: وزارت بهداشت و درمان و قرارگاه عملیاتی همه توان خود را برای جلوگیری از موج پنجم به کار گیرند.؛
نقشه‌های شوم در کیف انگلیسی

نقشه‌های شوم در کیف انگلیسی

هرگونه تغییری خلاف گفتمان دولت جدید، منافع ملی کشور را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد و هزینه‌هایی را به کشور تحمیل خواهد کرد.؛