چگونه اثرات روحی سوگ بر اثر کرونا را کاهش دهیم؟

چگونه اثرات روحی سوگ بر اثر کرونا را کاهش دهیم؟

در دوران مقابله با کرونا و حفظ فاصله گذاری فیزیکی امکان برگزاری مراسم بزرگداشت متوفیان به شکل معمول امکان پذیر نیست، از همین‌رو سوگواری و تحمل اندوه از دست دادن عزیزان دشوارتر ازهمیشه است.

تلویزیون ماند و جواد خیابانی!

تلویزیون ماند و جواد خیابانی!

تلویزیون مانده و جواد خیابانی؛ این دیگر بر عهده دو طرف است که درست در روزهایی که بیشترین انتقاد نسبت به صداوسیما و گزارش‌های فوتبالی آن مطرح می‌شود، واکنشی متفاوت نشان دهند. ؛