نخستین خیابان ایران کجاست؟+عکس

نخستین خیابان ایران کجاست؟+عکس

با انتخاب پایتختی قزوین شاه‌طهماسب زیرساخت‌های شهری را در قزوین بنا نهاد و به همین منظور اولین خیابان کشور را به نام سپه در قزوین احداث کرد.؛