فهرست ۷ نفره برای جانشینی کی‌روش مشخص شد

فهرست ۷ نفره برای جانشینی کی‌روش مشخص شد

 در حالی که فدراسیون فوتبال از نام‌هایی امتحان‌پس‌داده برای هدایت تیم ملی فوتبال ایران یاد می‌کند، هستند سرمربیان خارجی و جذابی که امکان هدایت یوزهای ایرانی را دارند.؛