گل جَسَد؛ بدبوترین گل جهان+ عکس

گل جَسَد؛ بدبوترین گل جهان+ عکس

دانشگاه ایالتی واشنگتن به افرادی که مایل به تماشای بدبو ترین گل دنیا، معروف به «گل جسد»، هستند این فرصت را می‌دهد که این گیاه را در حال شکوفایی ببینند.؛