گرمترین ماه تاریخ معرفی شد

گرمترین ماه تاریخ معرفی شد

به گفته گوین اشمیت مدیر انستیتو مطالعات فضایی گدارد ناسا، احتمالا جولای سال جاری میلادی گرم ترین ماه طی چندصد سال اخیر باشد.؛