بازار مسکن حباب دارد؟

بازار مسکن حباب دارد؟

روند نزولی قیمت مسکن در تهران در فاصله دو تا سه ماه گذشته سبب شده بازار اجاره نشینی هم تحت‌تاثیر این تغییرات قرار بگیرد.؛
هشدار به متقاضیان نهضت ملی مسکن

هشدار به متقاضیان نهضت ملی مسکن

به‌منظور تأمین منابع مالی احداث پروژه‌های نهضت ملی مسکن، متقاضیانی که پس از ارسال اظهارنامه نیز نسبت به واریز اقساط خود اقدام نکنند، از پروژه حذف می‌شوند و متقاضیان جدید جایگزین افراد بدحساب خواهند شد.؛
گسترش بی خانمانی و شکست‌های فاحش نظام مسکن کشور

گسترش بی خانمانی و شکست‌های فاحش نظام مسکن کشور

یافته‌های رسمی درباره «بحران فراگیر دسترسی به سرپناه در کشور» نشان می‌دهد سیاست‌های نادرست دولت و شهرداری برای تامین خانه به جای آنکه باعث ارتقای مستاجر‌ها از «نردبان مسکونی» شود، باعث سقوط آن‌ها شده است.؛