بحران مسکن در تهران جدی است

بحران مسکن در تهران جدی است

دل نگرانی‌ها برای خرید، رهن و اجاره مسکن روز به روز بیشتر شده و ۷۰ درصد جمعیت تهران فقیران مسکن حساب می‌شوند.؛
برنامه دولت برای تکمیل کریدورهای ترانزیتی در بخش ریلی

برنامه دولت برای تکمیل کریدورهای ترانزیتی در بخش ریلی

مدیرعامل شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران گفت: همزمان با آغاز گفت و گوهای بین‌المللی که در دستور کار دولت است، برنامه ویژه‌ای در بخش راه‌آهن برای تکمیل کریدورهای ترانزیتی و افزایش بهره‌وری در شبکه ریلی کشور اجرایی خواهد شد.؛