صحت انتخابات اتاق‌های بازرگانی تایید شد

صحت انتخابات اتاق‌های بازرگانی تایید شد

اتاق بازرگانی تهران اعلام کرده که پس از ماه‌ها بحث و گمانه زنی سرانجام رای نهایی و قطعی شعبه ۱۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران در مورد انتخابات اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در سال ۱۳۹۷ صادر شده است.؛
برگزاری کارگاه آموزشی کنوانسیونهای عبور و مرور بین المللی سازمان ملل و سازمان جهانی گمرک

برگزاری کارگاه آموزشی کنوانسیونهای عبور و مرور بین المللی سازمان ملل و سازمان جهانی گمرک

کارگاه آموزشی کنوانسیونهای عبور و مرور بینالمللی سازمان ملل متحد و سازمان جهانی گمرک با همکاری فیا برای مدیران وزارتخانه ها و  سازمان های ذیربط در ایران و همچنین نمایندگانی از کلوپ های جهانگردی و اتومبیلرانی کشورهای همسایه ایران به میزبانی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی ایران و سازمان همکاری اقتصادی اکو، برگزار خواهد شد. ؛