آغاز کنفرانس وزارتی سازمان تجارت جهانی در ابوظبی باحضور وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت

آغاز کنفرانس وزارتی سازمان تجارت جهانی در ابوظبی باحضور وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت

معاون کسب و کارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به آغاز کنفرانس وزارتی سازمان تجارت جهانی در ابوظبی، از حضور وزیر صمت، معاون وزیر و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران و برخی دیگر از مدیران و فعالان عرصه تجارت کشور در این کنفرانس خبر داد.؛