ایران به اروپا لوازم خانگی صادر می‌کند

ایران به اروپا لوازم خانگی صادر می‌کند

وزیر صمت گفت: کارخانجات لوازم خانگی در شرایط سخت تحریمی با فعالیت شبانه روزی بازار، صادرات خوبی به کشور‌های همسایه دارند و حتی به کشور‌های اروپایی نیز صادرات دارند.؛