بازار خودرو سکته کرد+ جدول قیمت‌ها

بازار خودرو سکته کرد+ جدول قیمت‌ها

نوسانات قیمتی در بازار خودرو از چهارشنبه گذشته تا امروز متوقف شده‌است و تنها تعداد انگشت‌شماری از خودروهای موجود در بازار در اینمدت کاهش قیمت‌ها را تجربه کردند.؛