استعفانامه صالح‌آبادی، کو؟

استعفانامه صالح‌آبادی، کو؟

تاکنون متن، زمان و دلیل استعفای صالح آبادی اعلام نشده است. همچنین پاسخ رئیس جمهوری به متن استعفا نیز منتشر نشده است.؛
منتظر کاهش نرخ ارز باشید

منتظر کاهش نرخ ارز باشید

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه شاخص بهای مصرف‌کننده در ابتدای دولت ۵۹.۳ درصد بوده که این میزان به ۳۹.۹ درصد رسیده، روند تورم در سال آینده را کاهشی دانست و تأکید کرد: افزایش‌های هیجانی نرخ ارز تعدیل خواهد شد.؛