دوران یکجانبه گرایی به پایان رسیده است

دوران یکجانبه گرایی به پایان رسیده است

وزیر نفت دقایقی پس از تحریم وزارت نفت و مدیران نفتی از سوی وزات خزانه‌داری آمریکا از پایان دوران یکجانبه‌گرایی آمریکا نوشت و تاکید کرد: صنعت نفت ایران از پا نخواهد نشست.؛