مرگ خاموش جنگل‌های باستانی ایران

مرگ خاموش جنگل‌های باستانی ایران

حکایت تراژدی غم انگیز نابودی جنگل های هیرکانی( شامل جنگل های مازندران و گیلان) مربوط به امروز و دیروز نیست. بیش از دو دهه است که اراضی مرغوب شمال به شکلی غیر اصولی مورد بهره برداری قرار می گیرند.؛